Lietuvos
šaulių
sąjunga

Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Elektroninės parduotuvėparduotuve.sauliusajunga.lt ir parduotuvės pirkėjų (toliau Pirkėjų) asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo principus bei tvarką reglamentuoja ši privatumo politika, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu šią privatumo politiką keisti, todėl kiekvieną kartą naudojantis šiuo tinklapiu rekomenduojame šios privatumo politikos taisykles perskaityti naujai.

Naudodamiesi Pardavėjo elektroninės parduotuvės paslaugomis jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šios Privatumo politikos taisyklių.

Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų amžiaus. Jeigu jūs esate jaunesnis nei 18 metų, pirkti galite tik su tėvų ar globėjų sutikimu.


ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Pardavėjas renka ir panaudoja fizinio asmens duomenis tik apibrėžtais ir teisėtais prekių pardavimo, užsakymo ir pristatymo, finansinių dokumentų (pvz.: sąskaitų faktūrų) išrašymo, Pirkėjų apklausos/pasiūlymų teikimo ar kitų susitarimų vykdymo  tikslais.

Pardavėjas tvarko fizinio asmens duomenis sąžiningai ir tiksliai.

Pardavėjas saugo fizinio asmens duomenis tiek laiko, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 Informacija apie Pirkėjo asmens duomenis yra konfidenciali.


ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Pardavėjas perduoda informaciją apie fizinio asmens duomenis trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai to reikia, kad įvykdytų 5 Privatumo politikos punkte nurodytus tikslus (pvz. Pardavėjo partneriams, kurie teikia prekių pristatymo ar kitas su prekės užsakymo vykdymu susijusias paslaugas).

Pardavėjas perduoda informaciją trečiosioms šalims LR įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Bet kokios kitos Pirkėjo asmeninės informacijos perdavimo tretiesiems asmenims išimtys derinamos su Pirkėju.

Pirkėjas pateikdamas Pardavėjui savo asmeninius duomenis sutinka, kad Pardavėjas gali rinkti, naudoti, saugoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau nurodytais tikslais.


PIRKĖJO REGISTRACIJOS INFORMACIJA

Pirkėjas elektroninės parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti pilną, teisingą informaciją apie save.

Pirkėjui registracijos formoje pateikus neteisingus, klaidingus, melagingus duomenis apie save, Pardavėjas turi teisę registraciją anuliuoti, ištrinti duomenis ir apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

Pirkėjas turi teisę pakeisti/atnaujinti savo asmeninę informaciją. Esant tokiems pasikeitimams, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją elektroniu pašto adresu: info@parduotuve.sauliusajunga.lt

 

Jeigu turite papildomų klausimų ar pasiūlymų rašykite mums el. paštu: info@parduotuve.sauliusajunga.lt